SCHEDULE

Brett Carter - Bariton

Lescaut

Musikalische Leitung: Daniel Montané

Inszenierung: Gerard Jones

Ort: Staatstheater Mainz

Termine: 03/10/2021, 12/10/2021, 24/10/2021, 26/11/2021, 18/12/2021, 29/12/2021.

Nardo

Musikalische Leitung: Christian Rohrbach

Inszenierung: Cordula Däuper

Ort: Staatstheater Mainz

Termine: 16/10/2021, 07/11/2021, 01/12/2021, 27/12/2021, 16/01/2022, 28/01/2022, 17/02/2022

Ottokar

Musikalische Leitung: Hermann Bäumer

Inszenierung: Alexander Nerlich

Ort: Staatstheater Mainz

Termine: 20/11/2021, 28/11/2021, 08/12/2021, 21/12/2021, 13/02/2022, 05/03/2022, 17/04/2022.

Nabucco

Musikalische Leitung: Daniel Montané

Inszenierung: Marcos Darbyshire

Ort: Staatstheater Mainz

Termine: 23/01/2022, 02/02/2022, 06/02/2022, 20/03/2022, 07/06/2022, 14/06/2022.

Pavel

Musikalische Leitung: Hermann Bäumer

Inszenierung: Lisa Stöppler

Ort: Staatstheater Mainz

Termine: 12/03/2022, 22/03/2022, 01/04/2022, 08/04/2022, 10/04/2022.

Attli

Musikalische Leitung: Robert Houssart

Inszenierung: Lisa Stöppler

Ort: Staatstheater Mainz

Termine: 15/04/2022...